A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 630 561 529
Kontakt

Adres pocztowy:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53, 45–018 OPOLE

SEKRETARIAT ZARZĄDU

BIURO PODAWCZE

Zespół Ekonomiczno - Finansowy (ZF)

Główny Księgowy - Katarzyna Pańczyk
tel. 77 45 46 542 wew. 114; e-mail: k.panczyk@wfosigw.opole.pl

Zespół Obsługi Programów Ograniczenia Niskiej Emisji (OP)

 • tel. 77 45 37 611
 • tel. 77 45 45 891
 • fax 77 45 37 611 wew. 119  

Koordynator  OP - Mariola Berendowicz
tel. 77 45 37 611 wew. 116; e-mail: m.berendowicz@wfosigw.opole.pl  

Zastępca Koordynatora OP - Małgorzata Oleksiewicz
tel. 77 45 45 891 wew.103; e-mail: m.oleksiewicz@wfosigw.opole.pl

Zespół Ochrony Środowiska (OS)

 • tel. 77 45 67 872
 • fax 77 45 37 611 wew. 119

Koordynator OS - Małgorzata Małek 
tel. 77 45 67 872 wew. 113; e-mail: m.malek@wfosigw.opole.pl

Zespół Organizacyjny (ZO)

 • tel. 77 42 32 561
 • fax 77 45 37 611 wew. 119

Dyrektor biura - Jakub Wierdak
tel. 77 45 37 611 wew. 130; e-mail: j.wierdak@wfosigw.opole.pl

Zespół Planowania i Kontroli (PK)

 • tel. 77 42 31 395
 • fax 77 45 37 611 wew. 119

Koordynator PK - Anna Dziedzic
tel. 77 45 37 611 wew. 126; e-mail: a.dziedzic@wfosigw.opole.pl

Doradztwo Energetyczne

 • Barbara Lesik - Starszy Specjalista ds. doradztwa energetycznego
 • tel. 77 45 37 611 wew. 141; e-mail: b.lesik@wfosigw.opole.pl

Rachunki bankowe:

 • Rachunek podstawowy:
  BGK Oddział w Opolu
  Nr 60 1130 1219 0000 0060 1120 0002
 • Rachunek pomocniczy - przeznaczony na opłaty od przedsiębiorców za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
  BGK Oddział w Opolu
  Nr 76 1130 1219 0000 0060 1120 0005
 • Rachunek pomocniczy do obsługi pożyczek w ramach RPO WO dla przedsiębiorców sektora MŚP:
 • BGK Oddział w Opolu
  Nr 06 1130 1219 0000 0060 1120 0004
 • Rachunek pomocniczy do obsługi pożyczek w ramach „Program ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”:
 • BGK Oddział w Opolu
  Nr 22 1130 1219 000 0060 1120 0007

NIP: 7542997507

REGON: 160300436

Godziny pracy biura:

 • poniedziałek - piątek, 715- 1515

Strony internetowe:

Licznik odwiedzin:
124398