A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 630 561 529
Zarząd Funduszu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

Prezes Zarządu - Piotr Soczyński

Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu – Edward Gondecki

Zastępca Prezesa Zarządu – Arnold Donitza

Licznik odwiedzin:
116601