Logo PONE

Zmiana wzorów dokumentów

10 maja 2023

Uprzejmie informujemy, że zmieniono niektóre wzory dokumentów w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” z datą obowiązywania od 23.03.2018 r. tj.:

– oświadczenie majątkowe

– zgoda na realizację inwestycji obowiązuje

– zgoda na realizację  inwestycji i reprezentowanie.

Zgodnie z decyzją Zarządu dokumenty złożone do 30.04.2018 r. na dotychczas obowiązujących wzorach nie będą wymagały korekty ze strony Beneficjentów.