„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

10 maja 2023

OGŁOSZENIE 

o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór ciągły wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa opolskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Pozostałe szczegóły zawarte są w Programie na stronie internetowej Funduszu w zakładce: Portal Beneficjenta/ Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole w terminie  od 19 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. 
lub do wyczerpania alokacji środków. Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi: 2 740 000 zł, w tym: NFOŚiGW – 2 140 000 zł, WFOŚiGW – 600 000 zł.

W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Wzory wniosków i załączników są do pobrania ze strony internetowej Funduszu w zakładce: http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/wzory-wnioskow-i-drukow-do-pobrania/o-udzielenie-pozyczki-lub-dotacji/ograniczenie-emisji-halasu-monitoring-srodowiska-zapobieganie-i-likwidacja-powaznych-awarii-i-nadzwyczajnych-zagrozen-srodowiska-badania-naukowe-pozostale.

http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/ogolnopolski-program-finansowania-sluzb-ratowniczych