Dzień Ochrony Środowiska Dzieci

Światowy Dzień Ochrony Środowiska w Funduszu w Opolu

10 maja 2023

Jedną z kilku dziedzin, które od lat wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jest edukacja ekologiczna. W ramach działań z tego zakresu Fundusz udziela wsparcia nie tylko finansowego, ale również edukacyjnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych w temacie ochrony środowiska naturalnego. A zatem w związku z obchodzonym w dniu 5 czerwca Światowym Dniem Ochrony Środowiska Naturalnego Fundusz gościł w swojej siedzibie dzieci z Przedszkola Publicznego nr 33 „Karolinka” z Opola.

W ramach spotkania została przeprowadzona lekcja związana z edukacją ekologiczna, podczas której dzieci dowiedziały się jakie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi niesie ze sobą niska emisja, która jest główną przyczyną powstawiania smogu i wspólnie zastanawiały się nad działaniami i zachowaniem jakie można wdrożyć w ich codziennym życiu, w celu jej zapobiegania.

Omówione zostały również zagadnienia związane z wydobyciem i eksploatacją paliw kopalnych. Uświadamiano dzieci, że w przyszłości może tych paliw zabraknąć i związku z tym, należy poszukiwać takich rozwiązań, aby paliwa kopalne można było zastąpić innymi paliwami np. ze źródeł odnawialnych. W dalszej części zajęć na skonstruowanych specjalnie w tym celu modelach zaprezentowano i omówiono zasadę zastosowania odnawialnych źródeł energii: wody, wiatru i słońca.

Przedszkolaki miały także możliwość samodzielnego zapoznania się z potencjałem wykorzystania odnawialnych źródeł energii, na przygotowanych modelach, do uruchomienia których wykorzystuje się wodę, wiatr i słońce.

Pod koniec spotkania dzieci odpowiadały na pytania z tematyki, która została poruszona na spotkaniu. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone za poprawne odpowiedzi.

Zapraszamy do współpracy pozostałe palcówki oświatowe, które chciałby skorzystać z możliwości przeprowadzenia lekcji edukacyjnej o tematyce ochrony środowiska. Możliwe jest przeprowadzenie lekcji w siedzibie Funduszu lub na miejscu w poszczególnych placówkach.