Nabór wniosków w ramach Programu dotacyjnego „Ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół na terenie województwa opolskiego”

27 kwietnia 2023

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU

ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

Ogłasza w roku 2018 nabór wniosków

w ramach Programu dotacyjnego

„Ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia

populacji pszczół na terenie województwa opolskiego”

 1. Celem Programu jest wsparcie działań związanych z ochroną pszczół na terenie województwa opolskiego poprzez zwiększenie populacji pszczoły miodnej dla zapewnienia ciągłości istnienia gatunków.
 2. Nabór adresowany jest do:
  a) osób fizycznych będących właścicielami pasieki o wielkości do 80 rodzin pszczelich, zgłoszonych do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii (nieprowadzących w dacie złożenia wniosku działu specjalnego produkcji rolnej w postaci pasiek);
  b) osób fizycznych planujących założyć pasiekę o wielkoścido 80 rodzin pszczelich.
 3. W ramach niniejszego naboru przeznaczono ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu kwotę do 200 000 zł.
 4. Wysokość dofinansowania wynosi: 95% kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota dotacji nie może być niższa niż 1 000 zł i wyższa niż 10 000 zł dla jednego Dotacjobiorcy.
 5. Termin składania wniosków:do 31.10.2018 r.
 6. Okres kwalifikowalności kosztów w ramach Programu: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.,
 7. Pozostałe szczegółowe warunki dofinansowania zawarte są w Programie dotacyjnym.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane !

Wszystkie wnioski powinny spełniać wymagania określone w Programie, który można pobrać z ze strony internetowej www.wfosigw.opole.pl.

Kontakt z Zespołem Obsługi Programów Ograniczenia Niskiej Emisji, Edukacji Ekologicznej i Ochrony Środowiska tel. 77/45 67 873 wew. 148, 123 lub 150.