Podpisanie umów dotacji z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi

27 kwietnia 2023

W dniach 4-5 września br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu zostały podpisane umowy dotacji z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Siołkowicach Starych oraz w Mechnicy w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”.  

OSP w Siołkowicach Starych realizuje zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Siołkowice” do kwoty 200 000,00 zł.

OSP w Olszowej realizuje zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszowa” do kwoty 155 000,00 zł.

OSP w Mechnicy realizuje zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mechnicy – Kamionka” do kwoty 200 000,00 zł.

Zakupiony sprzęt poprawi wyposażenie jednostki, zwiększając ich możliwości operacyjne i skuteczne działanie w sytuacji zagrożenia życia, a także posłuży przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym oraz likwidacji ich skutków dla środowiska naturalnego.

OSP w Siołkowicach Starych

OSP w Olszowej

OSP w Mechnicy