Udział doradców energetycznych w ogólnopolskich uroczystościach związanych z obchodami 25-lecia działalności Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

10 maja 2023

W dniu 11 września 2018r.  doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wziął udział w ogólnopolskich uroczystościach związanych z obchodami 25-lecia  działalności Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na przygotowanym przez WFOŚiGW w Opolu stoisku doradca energetyczny na specjalnie skonstruowanych modelach prezentował możliwości produkcji energii ze źródeł odnawialnych – z wody, słońca i wiatru oraz realizowany projekt pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”  finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  (POIiŚ) ze środków Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w ramach I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. W/w projekt jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Beneficjent, Partner Wiodący) we współpracy z Partnerami na terenie całego kraju (Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie).

Projekt Doradztwa Energetycznego działa w oparciu o ogólnopolską sieć profesjonalnych doradców energetycznych, którzy mogą Cię wspierać, doradzając nieodpłatnie w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Więcej o projekcie doradztwa:

Informacje o wydarzeniu znajdują się również m.in. na stronach:

https://www.wfosigw.opole.pl/aktualnosci/ogolnopolskie-obchody-25-lecia-wojewodzkich-funduszy-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1295,jubileusz-25-lecia-wojewodzkich-funduszy-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej.html