Umowa dotacji z Ochotniczą Strażą Pożarną z Rusocina podpisana

27 kwietnia 2023

W dniu 10 września br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu została podpisana z Ochotniczą Strażą Pożarną w Rusocinie umowa o udzielenie dotacji na zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rusocin” do kwoty 345 000,00 zł. 

Wniosek na powyższe zadanie został złożony w ramach umowy udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielanie dotacji i wspólnej realizacji „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. OSP w Rusocinie jest jedną z 12 jednostek OSP województwa opolskiego, które są ujęte na ogólnopolskiej liście zadań do realizacji. 

Zakupiony sprzęt poprawi wyposażenie jednostki, zwiększając ich możliwości operacyjne i skuteczne działanie w sytuacji zagrożenia życia, a także posłuży przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym oraz likwidacji ich skutków dla środowiska naturalnego.