Informacja Uwaga Azbest

Nabór w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

12 października 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

Celem programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Program realizowany będzie w latach 2019-2023.

Przeznaczony jest dla gmin działających na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie, które otrzymują wsparcie za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Warunki dofinansowania z udziałem środków NFOŚiGW udzielanego przez WFOŚiGW w Opolu beneficjentom końcowym zostały wskazane w pkt. 7.3 Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest (zwanego dalej Programem).

Udział środków udostępnionych przez  WFOŚiGW w Opolu, o którym mowa w pkt. 7.3.5 ww. Programu stanowi 50% kwoty dofinansowania, wyliczonej zgodnie z algorytmem wskazanym w pkt. 7.3.2.

Przewidywany budżet na realizację Programu przez WFOŚiGW w Opolu w roku 2019 to 1,9 mln zł (po 950 tys. zł z WFOŚiGW w Opolu i NFOŚiGW).

Wnioski w wersji papierowej przyjmowane będą do 28.06.2019 r. w siedzibie Funduszu w Opolu, ul. Krakowska 53, 45-018 Opole.

Wzory wniosków i załączników do pobrania ze strony internetowej Funduszu: www.wfosigw.opole.pl.