Nabór wniosków w Programie pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

28 kwietnia 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków w Programie pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Formularz wniosku wraz z załącznikami pobrany ze strony internetowej www.schr.gov.pl w zakładce:  ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie należy złożyć do sekretariatu Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Opolu, ul. Oleska 123, 45-233 Opole. 
Forma dofinansowania: dotacja na realizację przedsięwzięć, których koszty kwalifikowane zostaną poniesione do dnia 31 grudnia 2019 r. 
Termin składania wniosków:  do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania środków.