Dzień Czystego Powietrza Baner + Logo

Informacja dotycząca Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

10 maja 2023

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.”