Zdjęcie Prezes Konferencja Prasowa

Konferencja prasowa w WFOŚiGW w Opolu

28 kwietnia 2023

Dnia 07.02 w siedzibie WFOŚiGW w Opolu odbyła się konferencja prasowa nt. realizacji w Województwie Opolskim rządowego programu „Czyste Powietrze”. Podczas spotkania z mediami, w którym udział wzięli Prezes Funduszu Maciej Armin Stefański, Kierownik Zespołu „Czyste Powietrze” Małgorzata Oleksiewicz oraz Kierownik zespołu ds. ochrony środowiska Barbara Lesik przedstawiono także wszelkie inne formy działalności oraz ofertę Funduszu.

Na wstępie Prezes Maciej Stefański podkreślił, że na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy odnotowano znaczny postęp w realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”. Z poziommu 32% osiągnęliśmy poziom 76% w zakresie rozpatrzenia wniosków. Z ostatniego miejsca w szybkim tempie trafiliśmy na 9 miejsce w kraju. Jest to wynikiem natychmiastowych zmian organizacyjnych, jakie zostały wprowadzone w Funduszu bezpośrednio po objęciu przeze mnie funkcji Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Opolu, ale przede wszystkim ogromnego zaangażowania pracowników naszej jednostki – poinformował Prezes Stefański.

O zaawansowaniu w realizacji programu poinformowała następnie Kierownik Małgorzata Oleksiewicz. Na chwilę obecną do Funduszu wpłynęło ponad 2.800 wniosków. Podpisano umowy na kwotę blisko 22 milionów złotych. Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu podpisało z nami już 20 gmin i wciąż przystępują nowe. Jest to bardzo korzystne dla beneficjentów, którzy mogą wniosek złożyć w siedzibie swojej gminy bez konieczności składania wizyty w siedziebie Funduszu – informowała Kierownik Zespołu „Czyste Powietrze”.

Program „Czyste Powietrze” został uruchomiony w 2018 roku i zakłada wymianę starych i niespełniających wymogów kotłów na źródła ciepła przyjazne środowisku. W ramach programu można ponadto uzyskać wsparcie na docieplenie budynków, a także instalację odnawialnych źródeł energii. 

O pozostałych działaniach realizowanych przez WFOŚiGW w Opolu poinformowała przedstawicieli mediów Kierownik Barbara Lesik. W Funduszu o wsparcie mogą się starać nie tylko osoby fizyczne, ale także przedsiębiorcy, czy jednostki samorządu terytorialnego. Wspieramy wszelkie inicjatywy mające na celu uzyskanie realnych efektów ekologicznych. Angażujemy się finansowo w odnawialne źródła energii, likwidację nielegalnych składowisk, czy usuwanie azbestu. Fundusz bierze także udział w realizacji ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie – przekazała mediom Kierownik Zespołu Programów Ograniczenia Niskiej Emisji, Edukacji Ekologicznej i Ochrony Środowiska.

Wojciech Komarzyński
Rzecznik Prasowy
WFOŚiGW w Opolu