Informacja Wojewódzkie Fundusze Covid 19

Wojewódzkie Fundusze razem w walce z COVID-19

10 maja 2023

Ponad trzy miliony dwieście tysięcy złotych na zagospodarowanie zużytych ubrań, wykorzystywanych przez lekarzy, ratowników i personel medyczny podczas opieki nad chorymi na koronawirusa – to wkład szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w walkę ze skutkami COVID-19. Inicjatywa realizowana jest pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Agencji Rezerw Materiałowych.  

„Wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni Medykom, którzy codziennie wykonują ogromną pracę, opiekując się chorymi na COVID-19, niejednokrotnie narażając własne zdrowie i życie. Ze względów sanitarnych, w celu ograniczenia możliwości zakażenia się koronawirusem, odpady w postaci maseczek, przyłbic i kombinezonów ochronnych, z których korzystają, muszą być zagospodarowywane w bezpieczny sposób. Dlatego też cieszy nas inicjatywa Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo personelu medycznego oraz troskę o środowisko, przekażą wsparcie finansowe na ten cel” – mówi minister klimatu Michał Kurtyka.

Jak dodał szef resortu klimatu, priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, którzy mogą mieć styczność z odpadami medycznymi. Bezpieczne zagospodarowanie zużytych ubrań ochronnych i maseczek, wykorzystywanych przez personel medyczny, jest bardzo istotnym zadaniem, którego bieżąca realizacja wymaga wsparcia.

Do akcji natychmiast przyłączył się także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Jak podkreśla Prezes Maciej Stefański, odkąd wybuchła epidemia szukano wszelkich możliwych narzędzi prawnych, aby także Fundusze mogły pomóc w tej trudnej sytuacji.

„To dla mnie wielka satysfakcja, że wspólnie z Ministrem Klimatu Michałem Kurtyką i wszystkimi Prezesami Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, możemy mieć wkład w walce z epidemią koronawirusa. Dziś musimy wykorzystać wszystkie możliwe narzędzia w walce o ludzkie zdrowie i życie. I to właśnie w zakresie swoich kompetencji robimy” – mówi Prezes WFOŚiGW w Opolu Maciej Stefański

Każdy z 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) przekaże wsparcie finansowe jednoimiennym szpitalom zakaźnym w swoim regionie.

„Będziemy na bieżąco współpracować z Agencją Rezerw Materiałowych i Urzędami Wojewódzkimi, by skutecznie i sprawnie przekazywać środki szpitalom i izolatoriom tworzonym w poszczególnych województwach” – zapowiada Paweł Mirowski, Przewodniczący Konwentu Prezesów WFOŚiGW.

WFOŚiGW w Opolu wesprze Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzyn Koźlu 90.000 zł, Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o. w Opolu 30.000 zł, Zespół Opieki Zdrowotnej, Oddział Obserwacyjno – Zakaźny w Nysie 30.000 zł. Łącznie do Opolskich szpitali trafi 150.000,00 zł.

WFOŚiGW razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Bankiem Ochrony Środowiska tworzą unikatowy w skali Europy system finansowania zadań związanych z ochroną środowiska. Każdy Fundusz wspiera działania proekologiczne w swoim regionie, udzielając atrakcyjnego dofinansowania na inwestycje dotyczące ochrony powietrza, gospodarki wodnej czy edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Fundusze są zaangażowane także we wspólne ogólnopolskie programy, w tym Program Priorytetowy Czyste Powietrze, program usuwania azbestu, wapnowania regeneracyjnego gleb i wsparcia Straży Pożarnych, a także ogólnopolski Projekt Doradztwa Energetycznego, umożliwiający uzyskanie wsparcia w zakresie inwestycji dotyczących poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.