Zdjęcie Prezes WFOSiGW

Ochotnicze Straże Pożarne z dotacjami od Funduszu

28 kwietnia 2023

W czerwcu br. uruchomiono nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa opolskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

W bardzo krótkim czasie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wpłynęło blisko 70 wniosków. Z uwagi na tak duże zainteresowanie oraz ograniczoną ilość środków przeznaczonych na realizację programu, WFOŚiGW w Opolu zmuszony był do wstrzymania naboru już po czterech dniach od jego ogłoszenia.

Jednakże z uwagi na ogromną chęć i konieczność pomocy wszystkim jednostkom ochotniczych straży pożarnych, które złożyły swój wniosek w ramach tego programu – prezes Zarządu WFOŚiGW w Opolu Maciej Stefański wygospodarował dodatkowe środki na ten cel.

W związku z tym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu planuje udzielenie dofinansowania wszystkim OSP, które do tej pory złożyły poprawny wniosek w ramach tego Programu.

– Jestem bardzo zadowolony, że udało nam się wygospodarować dodatkowe środki na  ten szczytny cel. W ramach tegorocznej edycji ogólnopolskiego finansowania służb ratowniczych przyznamy dofinansowanie dla wszystkich OSP, które do tej pory złożyły poprawny wniosek w ramach tego programu. Priorytetową kwestią jest dla nas wspieranie służb, które niosą pomoc w ratowaniu życia, zdrowia oraz mienia ludzkiego a także podejmują szeroki wachlarz działań na rzecz ochrony środowiska. Aby zapewnić skuteczność tych działań, jednostki OSP powinny być wyposażone w niezbędny nowoczesny sprzęt. Wszak dobrze wyposażeni strażacy to zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich. – mówi Maciej Stefański, prezes Zarządu Funduszu.

– Dla nas to świetna wiadomość! Wyposażenie i sprzęt jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych to niezwykle ważne czynniki w codziennej służbie na rzecz mieszkańców. Ratujemy ludzi, udzielamy pomocy, zabezpieczamy i minimalizujemy negatywne skutki wypadków oraz awarii, mających wpływ na stan środowiska. Współpracujemy również z wieloma służbami na terenie gmin, powiatów i województwa. Jak ważny jest wysokiej jakości sprzęt i wyposażenie, przekonujemy się na co dzień, biorąc udział w różnych akcjach ratowniczych. Takie dofinansowanie jest niezwykle istotne, dla nas, ochotników, którzy na co dzień zmagają się z wieloma trudnymi sytuacjami – komentuje przedstawiciel jednej z OSP z terenu województwa opolskiego.