Zdjęcie Prezes ZEC Prudnik

Podpisanie umowy pożyczki z ZEC Prudnik

28 kwietnia 2023

W środę 17.06.2020 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu miało miejsce podpisanie umowy pożyczki inwestycyjnej w dziedzinie ochrony atmosfery dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Prudniku na zadanie pn. „Modernizacja kotła Ciepłowni Centralnej w Lubrzy” na kwotę 182 400,00 zł. Realizacja zadania przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Realizacja zadania przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Umowę pożyczki na ten cel podpisali prezes WFOŚiGW w Opolu Maciej Stefański oraz prezes ZEC Prudnik Stanisław Polasz.