Zdjęcie Prezes w Radio Opole

Współpraca w ramach edukacji ekologicznej

28 kwietnia 2023

W czwartek, 04.06.2020 r. Prezes WFOŚiGW  w Opolu Maciej Stefański spotkał się z przedstawicielami Radia Opole. Rozmowa dotyczyła szerokiej współpracy przy realizacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „Radiowa Ekościeżka”. 

Celem tej współpracy będzie upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród słuchaczy – mieszkańców województwa opolskiego. Audycje radiowe kierowane będą do różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych, a ich treść pozwoli na kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody, a w konsekwencji – wzmocni poczucie odpowiedzialności za stan środowiska.

Edukacji ekologicznej we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podjęły się również Radio Park i Radio Doxa. Zachęcamy do słuchania audycji tematycznych w tym zakresie.