Zdjęcie Helikopter Prezes MFOŚiGW

Lasy państwowe z dofinansowaniem na loty patrolowo-gaśnicze

28 kwietnia 2023

Maciej Stefański, prezes WFOŚiGW w Opolu oraz Bartłomiej Kastelik, nadleśniczy Nadleśnictwa w Brzegu wzięli udział w uroczystym podpisaniu porozumienia o finansowaniu i współpracy w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych lasów województwa opolskiego.

W poniedziałek 20.07.2020 r. na lądowisku śmigłowcowym przy Nadleśnictwie Brynek podpisano umowę dofinasowania lotów patrolowo-gaśniczych pn.: „Przeciwpożarowe zabezpieczenie lasów celem ograniczenia i zapobiegania występowaniu szkód w lasach-patrolowanie lotnicze lasów województwa opolskiego w 2020 roku”

Umowy zostały podpisane między Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach reprezentowaną przez Dyrektora RDLP w Katowicach – Józefa Kubicę, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach, a także Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, reprezentowanym przez Prezesa Macieja Stefańskiego. Podczas uroczystości odbyła się konferencja prasowa, w której wziął udział Minister Środowiska Michał Woś.

Na lądowisku śmigłowcowym zostały również zaprezentowane możliwości floty jaką dysponują  RDLP.