UWAGA!!!- Aktualizacja wzorów wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu.

28 kwietnia 2023

Informujemy, że z dniem 22.07.2020 r. na stronie Wojewódzkiego Funduszu umieszczone zostały zaktualizowane wzory wniosków o pożyczkę i dotację wraz z załącznikami (link).

W związku z powyższym prosimy o składanie wniosków na obowiązujących wzorach.

Wnioski o udzielenie dofinansowania składane na dotychczasowych wzorach będą akceptowane do 31.08.2020 r.