Gala Modernizacja Roku

Prestiżowa nagroda oraz tytuł: „Modernizacja Roku. Budowla XXI w.”

28 kwietnia 2023
W dniu 23 września 2020 r. inwestycja „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 499,2 kWp wraz z magazynem energii” współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zrealizowana przez Instytut Naukowo-Badawczy Księdza Sebastiana Kneippa Zespół Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim została odznaczona prestiżową nagrodą i tytułem
„Modernizacja Roku. Budowla XXI w.”
Inwestycja zyskała uznanie ze względu na jej przełomowy charakter w wyznaczaniu nowoczesnych trendów w energetyce rozproszonej.