Pracownik budujący dach Obrazek

Nabór w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

02 sierpnia 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

Celem programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Program realizowany będzie w latach 2021-2023.

Przeznaczony jest dla gmin, związków międzygminnych i powiatów, działających na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na ich terenie, które otrzymują wsparcie za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz wzory wniosków i załączników do pobrania ze strony internetowej Funduszu: 

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest