Rysunek Strażak w Wozie

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” Część1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych

12 października 2023

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” Część1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków dla podmiotów z terenu województwa opolskiego na realizację projektów w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie jak również wysokość środków możliwych do pozyskania z WFOŚiGW w Opolu oraz z NFOŚiGW określone są na liście zaakceptowanej przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Wnioski należy składać do 30.09.2021 r. w siedzibie Funduszu lub pocztą lub przesyłką kurierską na adres: ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

Dokumenty do pobrania: