Zdjęcie Policja i Radiowozy

8 nowych, ekologicznych radiowozów dla opolskiej Policji dzięki wsparciu WFOŚiGW w Opolu

28 kwietnia 2023

Dzięki umowie zawartej między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a Komendą Wojewódzką Policji projekt „Ekologiczne patrole opolskiej Policji 2021” otrzymał dofinansowanie w kwocie 480 tys. złotych

Projekt zakładał zakup  8 nowych radiowozów marki Suzuki Swace o napędzie hybrydowym. Ogólny koszt projektu to 960 tys. złotych. Celem  projektu jest osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu emisji CO2 generowanej przez samochody służbowe w opolskim garnizonie. Dzięki temu zakupowi będzie można wycofać z użytku 8 nieekologicznych  i wysłużonych radiowozów, ograniczając emisję CO2 o ok. 23,808 Mg na rok.  

 – Projekt  „Ekologiczne patrole opolskiej Policji 2021” przyczyni się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa opolskiego, komfortu i jakości pracy opolskiej Policji, ale także przysłuży się środowisku i zdrowiu publicznemu. Bardzo cieszę się z tego, że możemy wesprzeć realizację tak wartościowego zadania – mówił Maciej Stefański, prezes WFOŚiGW w Opolu podczas briefingu prasowego.