Zdjęcie Pani Prezes i Prezesa ZZWiK Prudnik

Kolejna inwestycja mająca na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz poprawiająca jakość życia mieszkańców Szybowic rozpoczęta!!!

28 kwietnia 2023

Aleksandra Drescher Prezes Zarządu WFOŚiGW w Opolu podpisała z Pawłem Kaweckim Prezesem Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Prudnik spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku umowę na ponad 6 mln zł., w ramach której zostanie zrealizowany kolejny etap inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Szybowice – etap III”. Do kanalizacji zostanie podłączonych ponad 100 posesji miejscowości Szybowice.