Zdjęcie Pani Prezes Narada

Łączymy siły na rzecz ochrony środowiska, wspólne działania to większe możliwości!!

28 kwietnia 2023

Podejmując wspólnie działania zwiększymy zasięg i ich skuteczność oraz zmaksymalizujemy efektywność wydatkowania środków publicznych.

W związku z powyższym w Katowicach odbyło się spotkanie mające na celu wypracowanie wspólnych kierunków działań na rzecz ochrony środowiska, w którym uczestniczyli Prezesi: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – Aleksandra Drescher oraz Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Tomasz Bednarek i Adam Lewandowski, a także Naczelnik Wydziału Koordynacji Projektów Rozwojowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach – Wojciech Jendroska.

Rozmowy skoncentrowane były na wypracowaniu wspólnych działań na rzecz edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, krajobrazu i leśnictwa oraz przeciwdziałania klęskom żywiołowym i likwidowania ich skutków.

Szczegóły niebawem….