Informacja o ankiecie z realizacji Programu Czyste Powietrze

12 października 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że w dniach od 01.06.2022 r. do 24.06.2022 r. pracownicy Funduszu na wniosek autora Programu tj. NFOŚiGW przeprowadzać będą telefoniczną ankietę wśród Beneficjentów Programu Czyste Powietrze, którzy uzyskali dofinansowanie do przedsięwzięć związanych z termomodernizacją budynków.

Zadaniem ankiety jest zbadanie efektywności wdrażania Programu Czyste Powietrze z poziomu gospodarstw domowych, głównie pod kątem efektów ekonomicznych, a także w celu ewaluacji Programu i jego dalszych ulepszeń. 

Ankieta jest anonimowa i dotyczy tylko i wyłącznie zrealizowanego przedsięwzięcia na które Fundusz udzielił dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze. 

W celu zapoznania się z klauzulą informacyjną ankiety

Za udział w ankiecie z góry dziękujemy.