Rysunek Strażacy z Wężem Strażackim

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP Z TERENU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

02 sierpnia 2023

Zakończono ocenę 271 wniosków na dotację dla jednostek OSP z terenu województwa opolskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, których łączna kwota opiewała na blisko  5,3 mln zł.

Zaplanowany budżet na realizacją w/w Programu wynosił 2 mln zł, przewidujący wsparcie dla ok 100 jednostek OSP. Jednakże w związku z bardzo dużym zainteresowaniem przedmiotowym dofinansowaniem, Zarząd WFOŚiGW w Opolu podjął decyzję o zwiększeniu puli środków do 3,4 mln zł, co przełożyło się na zakwalifikowanie 174 jednostek OSP wg załączonej listy

Lista jednostek OSP zakwalifikowanych do dofinansowania

Jednocześnie informujemy, że nadal zawieszona jest możliwość ubiegania się o dotację zgodnie z § 9 pkt. G pkt 3 „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

Dokumenty rozliczeniowe do pobranie dostępne pod linkiem