Rysunek Strażacy z Wężem Strażackim

Informacja w sprawie wznowienia naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji ze środków własnych Funduszu

10 maja 2023

Informacja w sprawie wznowienia naboru wniosków

o dofinansowanie w formie dotacji ze środków własnych Funduszu

Fundusz informuje, że z dniem 2.09.2022 r. wznowił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji, składanych w ramach § 9 pkt. G pkt 3 Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opoluna zakup sprzętu na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w sprzęt niezbędny do działań związanych z ratownictwem ekologicznym.