V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: ECCE 2022 -5TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENVIROMENTAL CHALLENGES IN CIVIL ENGINEERIN

27 kwietnia 2023

V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: ECCE 2022 -5TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENVIROMENTAL CHALLENGES IN CIVIL ENGINEERING, nad którą patronat honorowy objęła Pani Aleksandra Drescher – Prezes Zarządu WFOSiGW w Opolu.

Konferencja, której organizatorem jest  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Odział w Opolu, Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej  oraz Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział PAN w Katowicach odbędzie się w dniach 26-28 września 2022r  na WYDZIALE INŻYNIERII I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI OPOLSKIEJ ul. Katowicka 48.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń kadry naukowej i środowiska inżynierów budownictwa w obszarze środowiskowych uwarunkowań planowania, projektowania, realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych. Konferencja będzie miała nie tylko charakter naukowy, lecz także  edukacyjno-szkoleniowy, w której weźmie udział kadra inżynieryjna a także samorządowcy, pracownicy organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej.

W konferencji wezmą udział również doradcy energetyczni z WFOSiGW w Opolu. Podczas konferencji będzie można zapoznać się m.in. z projektem doradztwa energetycznego oraz aktualną ofertą finansowania przedsięwzięć proekologicznych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://ecce2022.po.edu.pl/.

Serdecznie Zapraszamy do udziału!