Logo Ciepłe Mieszkanie

Pierwsze podpisanie umów Ciepłe Mieszkanie

10 maja 2023

Pierwsze umowy w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie podpisane.

Dziś Zarząd Funduszu zawarł umowy na realizację w/w Programu z przedstawicielami trzech opolskich gmin: Krapkowice, Strzeleczki i Zębowice.

Właściciele mieszkań z terenu tych gmin będą mogli ubiegać się o dotację na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, modernizację instalacji centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz wymianę okien i drzwi.

  • Wnioski o dotację będzie można składać w gminach, w których zlokalizowane jest mieszkanie.
  • Wysokość dotacji przypadająca na jedno mieszkanie jest uzależniona od dochodów wnioskodawcy oraz zakresu prac i może wynosić od 15 tys. zł do nawet
    37,5 tys. zł.

Zachęcamy do wysłuchanie: https://www.facebook.com/tvpopole/videos/520763683105576