Projekt Doradztwa Energetycznego w Murowie!

25 sierpnia 2023

Doradcy Energetyczni w Publicznej Szkole Podstawowej w Murowie poprowadzili dziś dwie Eko-Lekcje. Dzieci z klas 4-8 otrzymały wiele informacji dotyczących zapobiegania niskiej emisji, oszczędzania energii, wody oraz segregowania odpadów. Zaszczepiamy w młodzieży miłość do OZE! Przenośna stacja badawczo-doświadczalna umożliwiła przeprowadzenie elektrolizy wody w Sali lekcyjnej nr 7 i wprawienie w ruch pojazdu napędzanego wodorem.

Dziękujemy Szkole Podstawowej w Murowie za możliwość organizacji Eko-Lekcji oraz zachęcamy pozostałe jednostki oświatowe województwa opolskiego do kontaktu z nami, aby wszystkie dzieci mogły uczestniczyć naszych wydarzeniach.