Logo Ciepłe Mieszkanie

Kolejne podpisane umowy w ramach realizacji Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie

11 czerwca 2023

Podpisane zostały kolejne umowy w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”

Wsparciem w łącznej kwocie dotacji 5 451 200 zł zostało objętych 15 gmin z województwa opolskiego. Łącznie w ramach dofinansowania z Programu Ciepłe Mieszkanie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zawarł 19 umów na sumę 6,5 mln zł.