Podsumowanie działań WFOŚiGW w Opolu w 2022 roku

Podsumowanie działań WFOŚiGW w Opolu w 2022 roku

14 czerwca 2023

Podsumowanie działań WFOŚiGW w Opolu w 2022 roku

Wielkim krokiem weszliśmy w 2023 rok – z nową ofertą Funduszu, nowymi programami i pomysłami aby móc zapewnić naszym przyszłym i obecnym Beneficjentom narzędzia finansowe na realizację projektów i przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie środowiska, poprawie gospodarki wodnej czy adaptacjom do zmian klimatu na Opolszczyźnie a  wszystko to w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. 

Wszystko to jednak przed nami, a to czego udało nam się dokonać w 2022 roku prezentujemy poniżej:

 • W 2022 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wspierał finansowo przedsięwzięcia i działania służące ochronie środowiska.
 • Do WFOŚiGW w Opolu wpłynęło łącznie 6 164 nowych wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć za zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 • Fundusz zawarł łącznie 6 558 umów pożyczek i dotacji oraz umorzeń.
 • Suma udzielonego dofinansowania wyniosła 164 953 193 zł. Dodatkowo w ramach linii kredytowej udzielonej dla BOŚ Banku zostały zawarte 55 umowy na kwotę 1 861 311 zł na realizację zadań związanych z ochroną atmosfery.

Misją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jest skuteczne wspieranie działań na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Ponad 160 mln na rzecz ochrony środowiska 

W 2022 roku do funduszu zgłosiło się  ponad 7 000 beneficjentów, którzy uzyskali od nas wsparcie na kwotę ponad 160 mln złotych.  Realizowaliśmy programy krajowe takie jak – czyste powietrze, moja woda, agroenergia, ciepłe mieszkanie, regeneracji środowiskowej gleb poprzez wapnowanie, ogólnopolski program doradztwa energetycznego.

Współpraca z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW

W ramach współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie możemy realizować wiele tak ważnych dla regionu i środowiska programów m.in. :

 • „Czyste Powietrze”,
 • „Ciepłe Mieszkanie”,
 • „Moja Woda”,
 • „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”,
 • „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”,
 • „Agroenergia”,
 • „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

 

Współpraca z WFOŚiGW

Fundusz opolski w ramach współpracy z sąsiednimi Funduszami po raz kolejny łącząc siły, wsparł finansowo lasy państwowe pokazując jaką troską darzymy całe ekosystemy leśne.

Nasze wsparcie finansowe – to nasz wkład w poprawę bezpieczeństwa pożarowego lasów.

Wsparcie edukacji ekologicznej

W ubiegłym roku Fundusz dotarł do bardzo szerokiego grona odbiorców. Dzięki obecności naszych pracowników w szkołach i  przedszkolach, w których prowadzone były Eko-Lekcje dzieci i młodzież w województwie opolskim podnosiły świadomość ekologiczną z dziedzin OZE oraz szeroko rozumianej ochrony środowiska. Oprócz naszej obecności w szkołach i przedszkolach mogliście nas spotkać na wielu wydarzeniach odbywających się w naszym regionie m.in. dzięki jubileuszowi 70 – lecia Radia Opole i NTO gościliśmy z naszą ofertą  w każdej gminie województwa, dodatkowo można nas było spotkać na piknikach, konferencjach,  dożynkach, bitwach regionów, gdzie chętnie udzielaliśmy informacji o naszej ofercie.

Dziękujemy za ubiegły rok i zapraszamy do dalszej współpracy.

Zmieniamy się dla Was, wsłuchując się w Wasze potrzeby w zakresie wspólnego działania na rzecz poprawy stanu naszego środowiska.

WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ