Rysunek Strażacy z Wężem Strażackim

informacji o wynikach w ramach konkursowego naboru do Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2)

12 października 2023

W konkursie o udzielenie dotacji wnioski złożyło 411 jednostek OSP z terenu naszego województwa na kwotę ponad 8 mln zł.

Budżet przewidziany w programie wynosił 2 mln zł. W wyniku oceny Zarząd funduszu podjął decyzję o udzieleniu dotacji dla 130 jednostek OSP zwiększając budżet do ponad 2,5 mln zł.