Rysunek Strażacy z Wężem Strażackim

Informacja w sprawie wznowienia naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji ze środków własnych Funduszu

26 lipca 2023

Informacja w sprawie wznowienia naboru wniosków

o dofinansowanie w formie dotacji ze środków własnych Funduszu

Fundusz informuje, że z dniem 7.07.2023 r. wznowił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji, składanych w ramach Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (dziedzina: zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii i klęsk żywiołowych) na zakup sprzętu na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w sprzęt niezbędny do działań związanych z ratownictwem ekologicznym.