Logotyp Pracownia Pod Chmurką

Pracowania pod chmurką – wydłużenie naboru wniosków do 20.10.2023

03 października 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje o przedłużeniu terminu naboru wniosków składanych w ramach Programu konkursowego „Pracownia pod chmurką” do dnia 20.10.2023 r. do godz. 1500.

Celem programu jest uatrakcyjnienie nauczania poprzez wprowadzenie zajęć terenowych, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie przyrody i edukacji ekologicznej oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez promowanie pozytywnych postaw i zachowań w obszarze ochrony środowiska i przyrody.

Zapraszamy placówki oświatowe z terenu województwa opolskiego do składania wniosków!

Przypominamy, że dniem złożenia wniosku jest dzień jego dostarczenia do siedziby Funduszu.

Więcej