Zdjęcie Wozy Strażackie Obchody

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU NABORU W RAMACH „OGÓLNOPOLSKIEGO  PROGRAMU  FINANSOWANIA  SŁUŻB  RATOWNICZYCH” CZ. 1.

03 października 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje o przedłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie składanych w ramach „Ogólnopolskiego  Programu  Finansowania  Służb  Ratowniczych część  1) Dofinansowanie  Zakupu  Specjalistycznego  Sprzętu Wykorzystywanego  w Akcjach  Ratowniczych do dnia 31.10.2023 r. do godz. 1500.

Do składania wniosków zapraszamy Ochotnicze Straże Pożarne wymienione w liście zatwierdzonej przez Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Klimatu i Środowiska.

Więcej