Informacja o możliwości zgłaszania nieprawidłowości przy realizacji Programu „Czyste Powietrze” w ramach FEnIKS

22 maja 2024

W związku z rozpoczęciem dofinansowania Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w ramach działania FENX o FENX.01.01 Efektywność energetyczna priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (zwanym dalej Projektem Grantowym) informujemy o uruchomieniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

W przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego fakt ten można zgłaszać poprzez specjalny adres e-mail lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej udostępnionej na stronach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Więcej