A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 088 972 008
 • Z myślą o samorządach, które są najbliżej swoich mieszkańców przygotowano drugi cykl bezpłatnych webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza2021. 

 • 10 września ruszyła druga edycja konkursu Ministerstwa Klimatu i Środowiska "Miasto z klimatem - najlepszy zrealizowany projekt". 

 • Do tej pory prawie dwa tysiące gmin przystąpiło do programu „Czyste Powietrze” decydując się m.in. na utworzenie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych.

 • Rozwój sieci ciepłowniczej jest jednym ze skutecznych sposobów na ograniczenie niskiej emisji w miastach. 

 • W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podpisano właśnie umowy na udzielenie niskooprocentowanych pożyczek Zakładowi Komunalnemu w Głogówku na realizację dwóch inwestycji.

 • Dzięki dwóm pożyczkom udzielonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dla WiK w Zdzieszowicach będzie można doprowadzić sieć kanalizacyjno sanitarną do Oleszki oraz Kolonii Jasiona.

 • Dzięki umowie zawartej między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a Komendą Wojewódzką Policji projekt „Ekologiczne patrole opolskiej Policji 2021” otrzymał dofinansowanie w kwocie 480 tys. złotych

 • Podsumowanie działań na rzecz ochrony środowiska w rozmowie z Maciejem Stefańskim -  Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 • Szanowni Państwo,

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce...

 • „Ochrona środowiska to nasza misja, którą będziemy kontynuować” – rozmowa z Maciejem Stefańskim – Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Cykl spotkań z samorządami pn. „Finansowanie zadań służących ochronie środowiska z uwzględnieniem działań związanych z walką ze smogiem”
Dodano dnia 15.03.2018, 12:20

Na przełomie lutego i marca 2018 r. odbyły się spotkania z przedstawicielami gmin i powiatów z województwa opolskiego na których zaprezentowano obecne możliwości wsparcia finansowego oraz omówiono zakres wsparcia z jakiego samorządy mogą skorzystać w ramach realizowanego przez WFOŚiGW w Opolu projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”. Po przedstawieniu powyższej tematyki dyskutowano na temat ewentualnych zmian w zasadach udzielania i umarzania pożyczek ze środków WFOŚiGW oraz poszerzenia obszarów współpracy.

W drugiej części spotkania przedstawiono samorządom wstępną koncepcję planowanych do wdrożenia przez Fundusz projektów finansowych – programów i konkursów w zakresie oświetlenia ulicznego, elektromobilności, edukacji ekologicznej, likwidacji barszczu Sosnowskiego oraz związanych z ochroną pszczół. Ożywiona dyskusja przedstawicieli samorządów, liczne pytania i przekazywane przez nich  spostrzeżenia, dotyczące tej części spotkania potwierdziły duże zainteresowanie planowanymi do wdrożenia projektami finansowymi.

Licznik odwiedzin:
548916