A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 088 972 008
 • Z myślą o samorządach, które są najbliżej swoich mieszkańców przygotowano drugi cykl bezpłatnych webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza2021. 

 • 10 września ruszyła druga edycja konkursu Ministerstwa Klimatu i Środowiska "Miasto z klimatem - najlepszy zrealizowany projekt". 

 • Do tej pory prawie dwa tysiące gmin przystąpiło do programu „Czyste Powietrze” decydując się m.in. na utworzenie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych.

 • Rozwój sieci ciepłowniczej jest jednym ze skutecznych sposobów na ograniczenie niskiej emisji w miastach. 

 • W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podpisano właśnie umowy na udzielenie niskooprocentowanych pożyczek Zakładowi Komunalnemu w Głogówku na realizację dwóch inwestycji.

 • Dzięki dwóm pożyczkom udzielonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dla WiK w Zdzieszowicach będzie można doprowadzić sieć kanalizacyjno sanitarną do Oleszki oraz Kolonii Jasiona.

 • Dzięki umowie zawartej między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a Komendą Wojewódzką Policji projekt „Ekologiczne patrole opolskiej Policji 2021” otrzymał dofinansowanie w kwocie 480 tys. złotych

 • Podsumowanie działań na rzecz ochrony środowiska w rozmowie z Maciejem Stefańskim -  Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 • Szanowni Państwo,

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce...

 • „Ochrona środowiska to nasza misja, którą będziemy kontynuować” – rozmowa z Maciejem Stefańskim – Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Edukacja ekologiczna uczniów Szkoły Podstawowej w Goszowicach
Dodano dnia 15.12.2017, 12:15

12 grudnia 2017 r. dla uczniów Szkoły Podstawowej w Goszowicach gm. Pakosławice zostały przeprowadzone lekcje pn:. „Czyste powietrze”. Zajęcia zorganizowano w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Podczas zajęć dzieci dowiedziały jakie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi niesie ze sobą niska emisja oraz wspólnie zastanawiały się nad propozycjami działań i zachowań, jakie można wdrożyć w ich codziennym życiu, w celu jej zapobiegania. Omówione zostały również zagadnienia związane z wydobyciem i eksploatacją paliw kopalnych. Uświadamiano uczniów, że w przyszłości może tych paliw zabraknąć i związku z tym, należy poszukiwać takich rozwiązań, aby paliwa kopalne można było skutecznie zastąpić innymi paliwami np. ze źródeł odnawialnych. W dalszej części zajęć przedstawiono możliwości zastąpienia kopalnych źródeł energii różnymi rodzajami źródeł energii odnawialnej. Pod koniec zajęć uczniowie mieli możliwość samodzielnego zapoznania się z potencjałem wykorzystania odnawialnych źródeł energii, na specjalnie do tego celu przygotowanych modelach, do uruchomienia których wykorzystuje się odnawialne źródła energii, tj. woda, wiatr i słońce.

Duże zaangażowanie uczniów w omawiany temat potwierdziło, iż jest to bardzo aktualny problem, który dotyczy ich bezpośredniego otoczenia.

Zajęcia zostały przeprowadzone w trzech grupach, w których uczestniczyło łącznie 70 uczniów.

Licznik odwiedzin:
548916