A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 088 972 008
 • Z myślą o samorządach, które są najbliżej swoich mieszkańców przygotowano drugi cykl bezpłatnych webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza2021. 

 • 10 września ruszyła druga edycja konkursu Ministerstwa Klimatu i Środowiska "Miasto z klimatem - najlepszy zrealizowany projekt". 

 • Do tej pory prawie dwa tysiące gmin przystąpiło do programu „Czyste Powietrze” decydując się m.in. na utworzenie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych.

 • Rozwój sieci ciepłowniczej jest jednym ze skutecznych sposobów na ograniczenie niskiej emisji w miastach. 

 • W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podpisano właśnie umowy na udzielenie niskooprocentowanych pożyczek Zakładowi Komunalnemu w Głogówku na realizację dwóch inwestycji.

 • Dzięki dwóm pożyczkom udzielonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dla WiK w Zdzieszowicach będzie można doprowadzić sieć kanalizacyjno sanitarną do Oleszki oraz Kolonii Jasiona.

 • Dzięki umowie zawartej między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a Komendą Wojewódzką Policji projekt „Ekologiczne patrole opolskiej Policji 2021” otrzymał dofinansowanie w kwocie 480 tys. złotych

 • Podsumowanie działań na rzecz ochrony środowiska w rozmowie z Maciejem Stefańskim -  Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 • Szanowni Państwo,

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce...

 • „Ochrona środowiska to nasza misja, którą będziemy kontynuować” – rozmowa z Maciejem Stefańskim – Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

IX Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki w Opolu
Dodano dnia 05.12.2017, 10:35

W dniach 21-23 listopada 2017r.  doradcy energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wzięli udział w IX Ogólnopolskim Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu, podczas którego prezentowali możliwości wynikające z realizowanego Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”  oraz możliwości finansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Opolu. 

W pierwszym dniu Festiwalu podczas Samorządowego Forum Ekoenergetyki „Ekologicznie i Opłacalnie” można było m.in. wysłuchać panelu dyskusyjnego o roli samorządów w rozwoju ekoenergetyki a także odbyła się narada przedstawicieli samorządów zajmujących się ekoenergetyką.

Drugi dzień Festiwalu w ramach forum ekoenergetyki „Systemy przechowywania energii elektrycznej i cieplnej” oraz III Ogólnopolskiej Konferencji „OZE Teoria i Praktyka” odbyły się m.in. konferencja naukowo-praktyczna pn. „Zarządzanie energią z uwzględnieniem systemów buforowania i magazynowania energii” oraz warsztaty dobrych praktyk pn. „Mikro źródła energii, przechowywanie energii, technologie energooszczędne”. Podczas panelu, który moderował Pan Tomasz Zubilewicz dyskutowano na temat „Koordynacji źródeł i stabilności podaży energii elektrycznej z OZE” 

W dzień trzeci w ramach Ogólnopolskiej Konferencji naukowej „OZE Teoria i Praktyka” oraz Eko-Moto Forum odbyły się m.in. konferencja naukowo-praktyczna pt. „Paliwa alternatywne i ich wpływ na środowisko” oraz seminarium dla diagnostów samochodowych, ponadto zorganizowano panel dyskusyjny którego temat brzmiał „Do jakich paliw należy przyszłość motoryzacji”. W tym dniu można było również wziąć udział w Młodzieżowym Forum ekoenergetyki , obejrzeć wystawę pojazdów i technologii motoryzacyjnych pt. „Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy” oraz podziwiać wystawę prac laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Odnawialne źródła energii – słońce, woda, wiatr”.

Licznik odwiedzin:
548916