A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 993 610 312
 • „Sukces programu „Moja Woda”

  Ogromne zainteresowanie Programem „Moja Woda”! W ciągu 2 miesięcy od uruchomienia naboru został wyczerpany planowany budżet programu na 2020 r. 

 • Maciej Stefański, prezes WFOŚiGW w Opolu oraz Bartłomiej Kastelik, nadleśniczy Nadleśnictwa w Brzegu wzięli udział w uroczystym podpisaniu porozumienia o finansowaniu i współpracy w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych lasów województwa opolskiego.

 • W siedzibie Funduszu podpisano umowy dotacji dla trzech szpitali z terenu województwa opolskiego na działania związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów medycznych. 

 • Maciej Stefański, prezes WFOŚiGW w Opolu: Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości współpracy przy uruchomieniu kolejnego Programu, w którym beneficjenci będą mogli otrzymać dotację na inwestycje wspierające zwalczanie skutków zmian klimatycznych. Program „Moja Woda” to wieloletni, ogólnopolski Program z budżetem 100 mln zł!

   

 • Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków do Programu „Moja Woda”. Program realizowany będzie w latach 2020 – 2024. Dowiedz się więcej https://www.wfosigw.opole.pl/program-moja-woda

 • W czerwcu br. uruchomiono nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa opolskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku popisał umowę o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki w kwocie 1 235 000,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 • We wtorek 16.06.2020 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odbyło się uroczyste przekazanie promes na finansowanie kolejnych nowych samochodów strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa opolskiego. 

 • We wtorek 09.06.2020 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu odbyło się spotkanie w ramach cyklu edukacji ekologicznej z Paulą Lupayą - dziennikarką Radia Doxa.

 • Szanowni Państwo,

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce...

 • „Ochrona środowiska to nasza misja, którą będziemy kontynuować” – rozmowa z Maciejem Stefańskim – Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Konferencja prasowa w WFOŚiGW w Opolu
Dodano dnia 07.02.2020, 12:07

Dnia 07.02 w siedzibie WFOŚiGW w Opolu odbyła się konferencja prasowa nt. realizacji w Województwie Opolskim rządowego programu "Czyste Powietrze". Podczas spotkania z mediami, w którym udział wzięli Prezes Funduszu Maciej Armin Stefański, Kierownik Zespołu "Czyste Powietrze" Małgorzata Oleksiewicz oraz Kierownik zespołu ds. ochrony środowiska Barbara Lesik przedstawiono także wszelkie inne formy działalności oraz ofertę Funduszu.

Na wstępie Prezes Maciej Stefański podkreślił, że na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy odnotowano znaczny postęp w realizacji rządowego programu "Czyste Powietrze". Z poziommu 32% osiągnęliśmy poziom 76% w zakresie rozpatrzenia wniosków. Z ostatniego miejsca w szybkim tempie trafiliśmy na 9 miejsce w kraju. Jest to wynikiem natychmiastowych zmian organizacyjnych, jakie zostały wprowadzone w Funduszu bezpośrednio po objęciu przeze mnie funkcji Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Opolu, ale przede wszystkim ogromnego zaangażowania pracowników naszej jednostki - poinformował Prezes Stefański.

O zaawansowaniu w realizacji programu poinformowała następnie Kierownik Małgorzata Oleksiewicz. Na chwilę obecną do Funduszu wpłynęło ponad 2.800 wniosków. Podpisano umowy na kwotę blisko 22 milionów złotych. Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu podpisało z nami już 20 gmin i wciąż przystępują nowe. Jest to bardzo korzystne dla beneficjentów, którzy mogą wniosek złożyć w siedzibie swojej gminy bez konieczności składania wizyty w siedziebie Funduszu - informowała Kierownik Zespołu "Czyste Powietrze".

Program „Czyste Powietrze” został uruchomiony w 2018 roku i zakłada wymianę starych i niespełniających wymogów kotłów na źródła ciepła przyjazne środowisku. W ramach programu można ponadto uzyskać wsparcie na docieplenie budynków, a także instalację odnawialnych źródeł energii. 

O pozostałych działaniach realizowanych przez WFOŚiGW w Opolu poinformowała przedstawicieli mediów Kierownik Barbara Lesik. W Funduszu o wsparcie mogą się starać nie tylko osoby fizyczne, ale także przedsiębiorcy, czy jednostki samorządu terytorialnego. Wspieramy wszelkie inicjatywy mające na celu uzyskanie realnych efektów ekologicznych. Angażujemy się finansowo w odnawialne źródła energii, likwidację nielegalnych składowisk, czy usuwanie azbestu. Fundusz bierze także udział w realizacji ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie - przekazała mediom Kierownik Zespołu Programów Ograniczenia Niskiej Emisji, Edukacji Ekologicznej i Ochrony Środowiska.

Wojciech Komarzyński
Rzecznik Prasowy
WFOŚiGW w Opolu

Licznik odwiedzin:
416131