A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
 • Podpisane zostały kolejne umowy w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie"

  Wsparciem w łącznej kwocie dotacji 
  5 451 200 zł zostało objętych 15 gmin z województwa opolskiego. Łącznie w ramach dofinansowania z Programu Ciepłe Mieszkanie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zawarł 19 umów na sumę 6,5 mln zł.

 • Wielkim krokiem weszliśmy w 2023 rok - z nową ofertą Funduszu, nowymi programami i pomysłami aby móc zapewnić naszym przyszłym i obecnym Beneficjentom narzędzia finansowe na realizację projektów i przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie środowiska, poprawie gospodarki wodnej czy adaptacjom do zmian klimatu na Opolszczyźnie a  wszystko to w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaprasza  dzieci i młodzież z województwa opolskiego do udziału w Konkursie rysunkowym pt.

  „O! Polska naturalnie” 

 • Konkurs plastyczno - techniczny Modelowe opolskie OZE

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaprasza  do udziału w Konkursie plastycznym pt. „Modelowe opolskie OZE”, skierowanym do młodzieży szkół ponadpodstawowych.

 • OGŁOSZENIE O KONKURSOWYM NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 

  w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej  część pn. „Ekopracownia 2023”

 • Nowa odsłona Programu Czyste Powietrze już od 03.01.2023r.

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 
  Ogólnopolskiego Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej 
  dla podmiotów 
  z terenu województwa opolskiego.

   

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla gmin z terenu województwa opolskiego.

 • Rusza program „Czyste Powietrze Plus”:
  wyższe dotacje na wymianę „kopciuchów”
  i ocieplanie domów jednorodzinnych.
  Zyskają najmniej zarabiający

  Szczegóły znajdziesz: 
  https://www.wfosigw.opole.pl/aktualnosci/czyste-powietrze-plus

 • Zakończono ocenę 271 wniosków na dotację dla jednostek OSP z terenu województwa opolskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, których łączna kwota opiewała na blisko  5,3 mln zł.

 • WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W OPOLU

 • Finansowanie na kolejny etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Kielcza, gm. Zawadzkie zapewnione! 

 • Łączymy siły na rzecz ochrony środowiska, wspólne działania to większe możliwości!!

 • UMÓW SIĘ NA BEZPOŚREDNIE KONSULTACJE! Osoby fizyczne ZAINTERESOWANE uzyskaniem pomocy dotyczącej Programu Czyste Powietrze zachęcamy do BEZPOŚREDNICH KONSULTACJI W GMINACH WSPÓŁPRACUJĄCYCH z Funduszem w ramach podpisanego Porozumienia. LISTA GMIN dostępna tutaj

 • Kolejna inwestycja mająca na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz poprawiająca jakość życia mieszkańców Szybowic rozpoczęta!!!

 • Wydłużamy okres realizacji przedsięwzięcia w przypadku odmowy przyłączenia gazu przez operatora.

 • W związku z licznymi informacjami o pojawiających się kontaktach telefonicznych stanowiących rodzaj aktywnej sprzedaży usług w związku z programem „Czyste Powietrze” informujemy, że nie są to działania inicjowane przez NFOŚiGW, ani za zgodą i konsultacją z nami.

 • UWAGA – ZMIANA W ZASADACH DOFINANSOWANIA USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje o przedłużeniu naboru wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na rok 2022!

Konkurs plastyczno - techniczny Modelowe opolskie OZE
Dodano dnia 20.03.2023, 10:01

Konkurs plastyczno - techniczny Modelowe opolskie OZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaprasza  do udziału w Konkursie plastyczno - technicznym pt. „Modelowe opolskie OZE”, skierowanym do młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Konkurs realizowany w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Poddziałanie 1.3.3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Konkurs ma zasięg wojewódzki i obejmuje młodzież uczęszczającą do szkół ponadpodstawowych z terenu województwa opolskiego, którzy w czasie trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu.

Celem Konkursu jest kształtowanie wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim poprzez dbanie o czystość powietrza, racjonalne gospodarowanie energią, propagowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii, budowanie umiejętności współzawodnictwa, a także umożliwienie zaprezentowania indywidualnych zdolności twórczych uczestników konkursu.

 1. Konkurs ogłoszony jest na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.opole.pl i na portalu społecznościowym Funduszu – Facebook www.facebook.com/wfosigwopole/
 2. Prace konkursowe, zgodnie z regulaminem konkursu, należy nadsyłać 
  do 5 maja 2023 r. (decyduje data wpływu do WFOŚiGW w Opolu) na adres Organizatora (ul. Krakowska 53, 45-018 Opole) z dopiskiem „Konkurs plastyczno - techniczny”. Prace przesłane po terminie nie będą brać udziału w konkursie.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w maju 2023 roku.
 4. Wręczenie nagród nastąpi w ramach Pikniku z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska – 5 czerwca 2023 r. – w Opolu.

 Osobami do kontaktu w sprawie Konkursu są: Doradcy energetyczni Funduszu: Paweł Klimczak tel. 77 44 78 033, Dariusz Grabowiecki tel. 77 44 78 044, Mariusz Tekliński tel. 77 44 78 041, e-mail: doradztwo@wfosigw.opole.pl oraz Pani Paulina Pasierbek – specjalista Zespołu Organizacji Biura i Promocji tel. 77/44 78 011, email: p.pasierbek@wfosigw.opole.pl

 

Załączniki:

1REGULAMIN KONKURSU (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRAW AUTORSKICH

Licznik odwiedzin:
735677