A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
  • WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W OPOLU

  • Finansowanie na kolejny etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Kielcza, gm. Zawadzkie zapewnione! 

  • Łączymy siły na rzecz ochrony środowiska, wspólne działania to większe możliwości!!

  • Ogłoszenie o konkursowym naborze wniosków o dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa opolskiego w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW  pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. czytaj dalej

  • UMÓW SIĘ NA BEZPOŚREDNIE KONSULTACJE! Osoby fizyczne ZAINTERESOWANE uzyskaniem pomocy dotyczącej Programu Czyste Powietrze zachęcamy do BEZPOŚREDNICH KONSULTACJI W GMINACH WSPÓŁPRACUJĄCYCH z Funduszem w ramach podpisanego Porozumienia. LISTA GMIN dostępna tutaj

  • Kolejna inwestycja mająca na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz poprawiająca jakość życia mieszkańców Szybowic rozpoczęta!!!

  • W związku z licznymi informacjami o pojawiających się kontaktach telefonicznych stanowiących rodzaj aktywnej sprzedaży usług w związku z programem „Czyste Powietrze” informujemy, że nie są to działania inicjowane przez NFOŚiGW, ani za zgodą i konsultacją z nami.

  • Wydłużamy okres realizacji przedsięwzięcia w przypadku odmowy przyłączenia gazu przez operatora.

  • UWAGA – ZMIANA W ZASADACH DOFINANSOWANIA USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje o przedłużeniu naboru wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na rok 2022!

Konkurs POIiŚ „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z OZE” – Duże przedsiębiorstwa!
Dodano dnia 02.02.2018, 11:48

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2018r. został rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wsparcie w przedmiotowym działaniu skierowane zostało do dużych przedsiębiorstw, w zakresie zastosowania rozwiązań przyczyniających się do optymalizacji gospodarowania energią oraz zwiększenia efektywności energetycznej, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W szczególności, następujące rodzaje inwestycji mogą zostać objęte dofinansowaniem:

1) przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;

2) głęboka, kompleksowa modernizacja energetycznej budynków;

3) budowa/przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiany źródła na instalację OZE);

4) zastosowanie technologii odzysku energii.

W tym miejscu należy podkreślić, że zakres przedsięwzięcia musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Formą wsparcia w przedmiotowym konkursie jest pomoc zwrotna polegająca na elastycznym połączeniu finansowania zwrotnego (pożyczka) oraz bezzwrotnego (premia inwestycyjna), w zależności od oczekiwanych efektów środowiskowych projektu. Elementem pomocy zwrotnej może być premia inwestycyjna polegająca na częściowym umorzeniu udzielonej pomocy.

Oprocentowanie pożyczki udzielonej w ramach naboru wynosi 0,00%, co może być niezwykle korzystnym dla wnioskodawców elementem finansowania inwestycji. Ponadto, założono 12 miesięczną karencję w spłacie pożyczki, od dnia zakończenia projektu oraz 15 letni okres spłaty kapitału. Informacje o zasadach wsparcia konkursu przekazuję w załączeniu.

Jednocześnie, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są instalacje, które zostały zgłoszone do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

Nabór będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w terminie od 31 stycznia do 30 marca 2018 r. Szczegóły dotyczące warunków konkursu dostępne są pod poniższym adresem internetowym: http://www.pois.gov.pl/nabory/12-promowanie-efektywnosci-energetycznej-i-korzystania-z-odnawialnych-zrodel-energii-w-przedsiebiorstwach-konkurs-iii/.

Licznik odwiedzin:
642451