A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
  • WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W OPOLU

  • Finansowanie na kolejny etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Kielcza, gm. Zawadzkie zapewnione! 

  • Łączymy siły na rzecz ochrony środowiska, wspólne działania to większe możliwości!!

  • Ogłoszenie o konkursowym naborze wniosków o dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa opolskiego w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW  pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. czytaj dalej

  • UMÓW SIĘ NA BEZPOŚREDNIE KONSULTACJE! Osoby fizyczne ZAINTERESOWANE uzyskaniem pomocy dotyczącej Programu Czyste Powietrze zachęcamy do BEZPOŚREDNICH KONSULTACJI W GMINACH WSPÓŁPRACUJĄCYCH z Funduszem w ramach podpisanego Porozumienia. LISTA GMIN dostępna tutaj

  • Kolejna inwestycja mająca na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz poprawiająca jakość życia mieszkańców Szybowic rozpoczęta!!!

  • W związku z licznymi informacjami o pojawiających się kontaktach telefonicznych stanowiących rodzaj aktywnej sprzedaży usług w związku z programem „Czyste Powietrze” informujemy, że nie są to działania inicjowane przez NFOŚiGW, ani za zgodą i konsultacją z nami.

  • Wydłużamy okres realizacji przedsięwzięcia w przypadku odmowy przyłączenia gazu przez operatora.

  • UWAGA – ZMIANA W ZASADACH DOFINANSOWANIA USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje o przedłużeniu naboru wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na rok 2022!

Łączymy siły na rzecz ochrony środowiska, wspólne działania to większe możliwości!!
Dodano dnia 13.05.2022, 11:05

Podejmując wspólnie działania zwiększymy zasięg i ich skuteczność oraz zmaksymalizujemy efektywność wydatkowania środków publicznych.


W związku z powyższym w Katowicach odbyło się spotkanie mające na celu wypracowanie wspólnych kierunków działań na rzecz ochrony środowiska, w którym uczestniczyli Prezesi: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - Aleksandra Drescher oraz Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Tomasz Bednarek i Adam Lewandowski, a także Naczelnik Wydziału Koordynacji Projektów Rozwojowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach – Wojciech Jendroska.

Rozmowy skoncentrowane były na wypracowaniu wspólnych działań na rzecz edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, krajobrazu i leśnictwa oraz przeciwdziałania klęskom żywiołowym i likwidowania ich skutków.

Szczegóły niebawem….

Licznik odwiedzin:
628372