A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 993 610 312
 • „Zwiększamy dostępność programu »Czyste Powietrze«. Współpraca z bankami poszerza nasze kanały dystrybucji dotacji na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych” – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

 • Pakiet startowy na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego, wyższa refundacja kosztów za złożone wnioski, premiowanie gmin, z terenu których tych wniosków wpłynie najwięcej.

 • nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

 • W Światowy Dzień Wody, 22 marca 2021 r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia drugą odsłonę programu „Moja Woda”.

  Więcej informacji:
  nfosigw.gov.pl (ogólne zasady programu)
  wfosigw.opole.pl (zasady naboru, pliki do pobrania)

 • Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB – to banki, które jako pierwsze chcą wprowadzić ścieżkę kredytową w programie „Czyste Powietrze”.

 • Podsumowanie działań na rzecz ochrony środowiska w rozmowie z Maciejem Stefańskim -  Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 • Spotkanie Prezesa WFOŚiGW w Opolu Macieja Stefańskiego z Panią Poseł Violettą Porowską.

 • Szanowni Państwo,

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce...

 • „Ochrona środowiska to nasza misja, którą będziemy kontynuować” – rozmowa z Maciejem Stefańskim – Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Nabór w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”
Dodano dnia 04.06.2019, 16:01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.


Celem programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Program realizowany będzie w latach 2019-2023.

Przeznaczony jest dla gmin działających na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie, które otrzymują wsparcie za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Warunki dofinansowania z udziałem środków NFOŚiGW udzielanego przez WFOŚiGW w Opolu beneficjentom końcowym zostały wskazane w pkt. 7.3 Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest (zwanego dalej Programem).

Udział środków udostępnionych przez  WFOŚiGW w Opolu, o którym mowa w pkt. 7.3.5 ww. Programu stanowi 50% kwoty dofinansowania, wyliczonej zgodnie z algorytmem wskazanym w pkt. 7.3.2.

Przewidywany budżet na realizację Programu przez WFOŚiGW w Opolu w roku 2019 to 1,9 mln zł (po 950 tys. zł z WFOŚiGW w Opolu i NFOŚiGW).

Wnioski w wersji papierowej przyjmowane będą do 28.06.2019 r. w siedzibie Funduszu w Opolu, ul. Krakowska 53, 45-018 Opole.

 

Wzory wniosków i załączników do pobrania ze strony internetowej Funduszu: www.wfosigw.opole.pl.

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Wzór Wniosku o dofinansowanie

Załącznik Nr 1.1 do Wniosku - Wykaz nieruchomości

Załącznik Nr 1.2 do Wniosku - Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy dla podmiotu podlegającego PZP

Załącznik Nr 1.3 do Wniosku - Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy dla podmiotu niepodlegającego ustawie PZP

Załącznik Nr 1.4 do Wniosku - Oświadczenie o realizacji zadania przez wykonawców posiadających odpowiednie decyzje i zezwolenia

Licznik odwiedzin:
501519