A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
  • WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W OPOLU

  • Finansowanie na kolejny etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Kielcza, gm. Zawadzkie zapewnione! 

  • Łączymy siły na rzecz ochrony środowiska, wspólne działania to większe możliwości!!

  • Ogłoszenie o konkursowym naborze wniosków o dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa opolskiego w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW  pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. czytaj dalej

  • UMÓW SIĘ NA BEZPOŚREDNIE KONSULTACJE! Osoby fizyczne ZAINTERESOWANE uzyskaniem pomocy dotyczącej Programu Czyste Powietrze zachęcamy do BEZPOŚREDNICH KONSULTACJI W GMINACH WSPÓŁPRACUJĄCYCH z Funduszem w ramach podpisanego Porozumienia. LISTA GMIN dostępna tutaj

  • Kolejna inwestycja mająca na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz poprawiająca jakość życia mieszkańców Szybowic rozpoczęta!!!

  • W związku z licznymi informacjami o pojawiających się kontaktach telefonicznych stanowiących rodzaj aktywnej sprzedaży usług w związku z programem „Czyste Powietrze” informujemy, że nie są to działania inicjowane przez NFOŚiGW, ani za zgodą i konsultacją z nami.

  • Wydłużamy okres realizacji przedsięwzięcia w przypadku odmowy przyłączenia gazu przez operatora.

  • UWAGA – ZMIANA W ZASADACH DOFINANSOWANIA USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje o przedłużeniu naboru wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na rok 2022!

Nabór w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”
Dodano dnia 04.06.2019, 16:01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.


Celem programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Program realizowany będzie w latach 2019-2023.

Przeznaczony jest dla gmin działających na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie, które otrzymują wsparcie za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Warunki dofinansowania z udziałem środków NFOŚiGW udzielanego przez WFOŚiGW w Opolu beneficjentom końcowym zostały wskazane w pkt. 7.3 Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest (zwanego dalej Programem).

Udział środków udostępnionych przez  WFOŚiGW w Opolu, o którym mowa w pkt. 7.3.5 ww. Programu stanowi 50% kwoty dofinansowania, wyliczonej zgodnie z algorytmem wskazanym w pkt. 7.3.2.

Przewidywany budżet na realizację Programu przez WFOŚiGW w Opolu w roku 2019 to 1,9 mln zł (po 950 tys. zł z WFOŚiGW w Opolu i NFOŚiGW).

Wnioski w wersji papierowej przyjmowane będą do 28.06.2019 r. w siedzibie Funduszu w Opolu, ul. Krakowska 53, 45-018 Opole.

 

Wzory wniosków i załączników do pobrania ze strony internetowej Funduszu: www.wfosigw.opole.pl.

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Wzór Wniosku o dofinansowanie

Załącznik Nr 1.1 do Wniosku - Wykaz nieruchomości

Załącznik Nr 1.2 do Wniosku - Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy dla podmiotu podlegającego PZP

Załącznik Nr 1.3 do Wniosku - Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy dla podmiotu niepodlegającego ustawie PZP

Załącznik Nr 1.4 do Wniosku - Oświadczenie o realizacji zadania przez wykonawców posiadających odpowiednie decyzje i zezwolenia

Licznik odwiedzin:
628369