A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 993 610 312
 • Ponad 600 wniosków złożonych na łączną kwotę około 2 mln 800 tys. zł !

 • Kalkulator dotacji

 • Dziś (21 października) rozpoczyna się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. 

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DLA BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA W RAMACH CZĘŚCI 2 PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

 • W dniu 23 września 2020 r. inwestycja „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 499,2 kWp wraz z magazynem energii” współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 • „Sukces programu „Moja Woda”

  Ogromne zainteresowanie Programem „Moja Woda”! W ciągu 2 miesięcy od uruchomienia naboru został wyczerpany planowany budżet programu na 2020 r. 

 • Maciej Stefański, prezes WFOŚiGW w Opolu oraz Bartłomiej Kastelik, nadleśniczy Nadleśnictwa w Brzegu wzięli udział w uroczystym podpisaniu porozumienia o finansowaniu i współpracy w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych lasów województwa opolskiego.

 • W siedzibie Funduszu podpisano umowy dotacji dla trzech szpitali z terenu województwa opolskiego na działania związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów medycznych. 

 • Szanowni Państwo,

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce...

 • „Ochrona środowiska to nasza misja, którą będziemy kontynuować” – rozmowa z Maciejem Stefańskim – Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Nabór w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”
Dodano dnia 04.06.2019, 16:01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.


Celem programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Program realizowany będzie w latach 2019-2023.

Przeznaczony jest dla gmin działających na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie, które otrzymują wsparcie za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Warunki dofinansowania z udziałem środków NFOŚiGW udzielanego przez WFOŚiGW w Opolu beneficjentom końcowym zostały wskazane w pkt. 7.3 Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest (zwanego dalej Programem).

Udział środków udostępnionych przez  WFOŚiGW w Opolu, o którym mowa w pkt. 7.3.5 ww. Programu stanowi 50% kwoty dofinansowania, wyliczonej zgodnie z algorytmem wskazanym w pkt. 7.3.2.

Przewidywany budżet na realizację Programu przez WFOŚiGW w Opolu w roku 2019 to 1,9 mln zł (po 950 tys. zł z WFOŚiGW w Opolu i NFOŚiGW).

Wnioski w wersji papierowej przyjmowane będą do 28.06.2019 r. w siedzibie Funduszu w Opolu, ul. Krakowska 53, 45-018 Opole.

 

Wzory wniosków i załączników do pobrania ze strony internetowej Funduszu: www.wfosigw.opole.pl.

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Wzór Wniosku o dofinansowanie

Załącznik Nr 1.1 do Wniosku - Wykaz nieruchomości

Załącznik Nr 1.2 do Wniosku - Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy dla podmiotu podlegającego PZP

Załącznik Nr 1.3 do Wniosku - Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy dla podmiotu niepodlegającego ustawie PZP

Załącznik Nr 1.4 do Wniosku - Oświadczenie o realizacji zadania przez wykonawców posiadających odpowiednie decyzje i zezwolenia

Licznik odwiedzin:
435551