A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 088 972 008
 • W czwartek, 25 listopada br. odbędzie się 10 (ostatnie) webinarium z cyklu #AkademiaCzystegoPowietrza pn. Rola ekodoradcy w programie „Czyste Powietrze”.

 • "Ekologiczne patrole opolskiej Policji" na rok 2022

 • 10 września ruszyła druga edycja konkursu Ministerstwa Klimatu i Środowiska "Miasto z klimatem - najlepszy zrealizowany projekt". 

 • Rozwój sieci ciepłowniczej jest jednym ze skutecznych sposobów na ograniczenie niskiej emisji w miastach. 

 • Do tej pory prawie dwa tysiące gmin przystąpiło do programu „Czyste Powietrze” decydując się m.in. na utworzenie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych.

 • W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podpisano właśnie umowy na udzielenie niskooprocentowanych pożyczek Zakładowi Komunalnemu w Głogówku na realizację dwóch inwestycji.

 • Dzięki dwóm pożyczkom udzielonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dla WiK w Zdzieszowicach będzie można doprowadzić sieć kanalizacyjno sanitarną do Oleszki oraz Kolonii Jasiona.

 • Dzięki umowie zawartej między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a Komendą Wojewódzką Policji projekt „Ekologiczne patrole opolskiej Policji 2021” otrzymał dofinansowanie w kwocie 480 tys. złotych

 • Podsumowanie działań na rzecz ochrony środowiska w rozmowie z Maciejem Stefańskim -  Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 • Szanowni Państwo,

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce...

 • „Ochrona środowiska to nasza misja, którą będziemy kontynuować” – rozmowa z Maciejem Stefańskim – Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Oleszki - przedostatnia miejscowość w gminie Zdzieszowice doczeka się w tym roku kanalizacji
Dodano dnia 19.08.2021, 11:37

Dzięki dwóm pożyczkom udzielonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dla WiK w Zdzieszowicach będzie można doprowadzić sieć kanalizacyjno sanitarną do Oleszki oraz Kolonii Jasiona.


Kwota pożyczek to ponad 2,6 miliona zł – na tą kwotę składa się pożyczka pomostowa – 1 521 448,00 zł oraz niskooprocentowana pożyczka w kwocie 1 118 100,00 zł.

Inwestycja zakłada budowę 3 km sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków. Jej realizacja pozwoli na podłączenie do systemu zbiorczego odprowadzania ścieków 78 posesji. Dzięki wsparciu WFOŚiGW, kanalizowanie gminy Zdzieszowice niedługo dobiegnie końca. Podłączenie do sieci kanalizacyjno-sanitarnej nie tylko podniesie jakość życia mieszkańców, ale również zmniejszy ryzyko wystąpienia szkód w środowisku, zanieczyszczenia gleby oraz wód podziemnych. Ma to ogromne znaczenie dla ochrony środowiska, także w skali makro.

Maciej Stefański - Prezes WFOŚiGW w Opolu

Izabelę Miszkiewicz - Prezesa Zarządu Wodociągami i Kanalizacja Zdzieszowice 

Licznik odwiedzin:
571162