A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 088 972 008
 • Z myślą o samorządach, które są najbliżej swoich mieszkańców przygotowano drugi cykl bezpłatnych webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza2021. 

 • 10 września ruszyła druga edycja konkursu Ministerstwa Klimatu i Środowiska "Miasto z klimatem - najlepszy zrealizowany projekt". 

 • Do tej pory prawie dwa tysiące gmin przystąpiło do programu „Czyste Powietrze” decydując się m.in. na utworzenie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych.

 • Rozwój sieci ciepłowniczej jest jednym ze skutecznych sposobów na ograniczenie niskiej emisji w miastach. 

 • W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podpisano właśnie umowy na udzielenie niskooprocentowanych pożyczek Zakładowi Komunalnemu w Głogówku na realizację dwóch inwestycji.

 • Dzięki dwóm pożyczkom udzielonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dla WiK w Zdzieszowicach będzie można doprowadzić sieć kanalizacyjno sanitarną do Oleszki oraz Kolonii Jasiona.

 • Dzięki umowie zawartej między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a Komendą Wojewódzką Policji projekt „Ekologiczne patrole opolskiej Policji 2021” otrzymał dofinansowanie w kwocie 480 tys. złotych

 • Podsumowanie działań na rzecz ochrony środowiska w rozmowie z Maciejem Stefańskim -  Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 • Szanowni Państwo,

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce...

 • „Ochrona środowiska to nasza misja, którą będziemy kontynuować” – rozmowa z Maciejem Stefańskim – Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Pożyczka na rozwój sieci ciepłowniczej w Brzegu
Dodano dnia 20.08.2021, 13:20

Rozwój sieci ciepłowniczej jest jednym ze skutecznych sposobów na ograniczenie niskiej emisji w miastach. 

Dlatego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zawarł umowę na udzielenie niskooprocentowanej pożyczki z Brzeskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej na rozbudowę sieci ciepłowniczej w.p. wraz z budową przyłączy do budynków mieszkaniowych w rejonie ul. Kusocińskiego w Brzegu w kwocie 828 400,00 zł.

Celem inwestycji jest poprawa efektywności dystrybucji ciepła oraz zmniejszenie „niskiej emisji” na terenie Brzegu. Szacuje się, że w wyniku realizacji zadania emisja zanieczyszczeń do atmosfery zostanie organiczna o:

- pył – 4,14 Mg/rok,

- SO2 – 4,37 Mg/rok,

- CO2 – 23,29 Mg/rok,

- CO – 6,25 Mg/rok,

- NOx – 0,31 Mg/rok.

 

Maciej Stefański - Prezes WFOŚiGW w Opolu

Dariusz Wawrzyniak - Prezes Zarządu BPEC 

Licznik odwiedzin:
548916