A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 088 972 008
 • W czwartek, 25 listopada br. odbędzie się 10 (ostatnie) webinarium z cyklu #AkademiaCzystegoPowietrza pn. Rola ekodoradcy w programie „Czyste Powietrze”.

 • "Ekologiczne patrole opolskiej Policji" na rok 2022

 • 10 września ruszyła druga edycja konkursu Ministerstwa Klimatu i Środowiska "Miasto z klimatem - najlepszy zrealizowany projekt". 

 • Rozwój sieci ciepłowniczej jest jednym ze skutecznych sposobów na ograniczenie niskiej emisji w miastach. 

 • Do tej pory prawie dwa tysiące gmin przystąpiło do programu „Czyste Powietrze” decydując się m.in. na utworzenie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych.

 • W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podpisano właśnie umowy na udzielenie niskooprocentowanych pożyczek Zakładowi Komunalnemu w Głogówku na realizację dwóch inwestycji.

 • Dzięki dwóm pożyczkom udzielonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dla WiK w Zdzieszowicach będzie można doprowadzić sieć kanalizacyjno sanitarną do Oleszki oraz Kolonii Jasiona.

 • Dzięki umowie zawartej między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a Komendą Wojewódzką Policji projekt „Ekologiczne patrole opolskiej Policji 2021” otrzymał dofinansowanie w kwocie 480 tys. złotych

 • Podsumowanie działań na rzecz ochrony środowiska w rozmowie z Maciejem Stefańskim -  Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 • Szanowni Państwo,

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce...

 • „Ochrona środowiska to nasza misja, którą będziemy kontynuować” – rozmowa z Maciejem Stefańskim – Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Pożyczki na inwestycje w powiecie prudnickim
Dodano dnia 19.08.2021, 11:38

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podpisano właśnie umowy na udzielenie niskooprocentowanych pożyczek Zakładowi Komunalnemu w Głogówku na realizację dwóch inwestycji.

1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierpień, kwota udzielonej pożyczki to 1,97 mln zł,
2. Modernizację oczyszczalni ścieków w Głogówku etap 2, na którą udzielono pożyczki w kwocie ponad 2,62 mln zł.

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków ma znacząco wpłynąć na poprawę stanu wód powierzchniowych i rzeki Osobłogi. Oprócz pozytywnego wpływu na stan przyrody w regionie, inwestycja ta ma również swój wymiar w ochronie zdrowia mieszkańców. Dzięki budowie kanalizacji ściekowej do Kierpieni zwiększy się dostęp do infrastruktury wodno-ściekowej dla mieszkańców miejscowości. Powstanie również sześć przepompowni ścieków sieciowych. Długość sieci wynosić będzie ok. 4721 mb, natomiast możliwa liczba przyłączy to 115 posesji.      

Licznik odwiedzin:
571161