A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 993 610 312
 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DLA BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA W RAMACH CZĘŚCI 2 PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

 • W dniu 23 września 2020 r. inwestycja „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 499,2 kWp wraz z magazynem energii” współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 • „Sukces programu „Moja Woda”

  Ogromne zainteresowanie Programem „Moja Woda”! W ciągu 2 miesięcy od uruchomienia naboru został wyczerpany planowany budżet programu na 2020 r. 

 • Maciej Stefański, prezes WFOŚiGW w Opolu oraz Bartłomiej Kastelik, nadleśniczy Nadleśnictwa w Brzegu wzięli udział w uroczystym podpisaniu porozumienia o finansowaniu i współpracy w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych lasów województwa opolskiego.

 • W siedzibie Funduszu podpisano umowy dotacji dla trzech szpitali z terenu województwa opolskiego na działania związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów medycznych. 

 • Maciej Stefański, prezes WFOŚiGW w Opolu: Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości współpracy przy uruchomieniu kolejnego Programu, w którym beneficjenci będą mogli otrzymać dotację na inwestycje wspierające zwalczanie skutków zmian klimatycznych. Program „Moja Woda” to wieloletni, ogólnopolski Program z budżetem 100 mln zł!

   

 • Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków do Programu „Moja Woda”. Program realizowany będzie w latach 2020 – 2024. Dowiedz się więcej https://www.wfosigw.opole.pl/program-moja-woda

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku popisał umowę o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki w kwocie 1 235 000,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 • We wtorek 16.06.2020 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odbyło się uroczyste przekazanie promes na finansowanie kolejnych nowych samochodów strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa opolskiego. 

 • Szanowni Państwo,

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce...

 • „Ochrona środowiska to nasza misja, którą będziemy kontynuować” – rozmowa z Maciejem Stefańskim – Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Program „Moja Woda” właśnie wystartował.
Dodano dnia 02.07.2020, 14:42

Maciej Stefański, prezes WFOŚiGW w Opolu: Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości współpracy przy uruchomieniu kolejnego Programu, w którym beneficjenci będą mogli otrzymać dotację na inwestycje wspierające zwalczanie skutków zmian klimatycznych. Program „Moja Woda” to wieloletni, ogólnopolski Program z budżetem 100 mln zł!


W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu odbyła się konferencja prasowa dotycząca nowego Programu „Moja Woda”. Program został uruchomiany z dniem 01.07.2020 r. i dotyczy inwestycji  przeznaczonych na instalacje do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych.

Program realizowany będzie w latach 2020-2024, a ma on celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywania wody opadowej i roztopowej. Głównym celem strategicznym ww. Programu jest ochrona przed skutkami zmian, jakie zachodzą w klimacie.

Potencjalnym beneficjentem może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny. Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, przy czym na jedno przedsięwzięcie  uzyskać można dofinansowanie nie większe niż 80% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 5 tys. złotych.

Małgorzata Oleksiewicz, kierownik Zespołu Obsługi Programów dla Osób Fizycznych: Dofinansowanie dotyczy zadań niezakończonych na dzień złożenia wniosku i udzielone jest w formie refundacji na rachunek beneficjenta. Wypłata środków realizowana będzie przez Fundusz na podstawie złożonego wniosku o płatność, faktur, protokołu odbioru robót wykonawcy lub oświadczenia o realizacji własnymi siłami i dokumentacji fotograficznej.

Licznik odwiedzin:
426150